Záruční servis

Vážení zákazníci,
Vaše nové vozidlo, které je v záruce můžete servisovat i u nás, aniž by hrozila ztráta záruky, viz. nařízení Komise EU č. 461/2010 ze dne 27.května 2010.


Časté dotazy :

Koupil jsem si nové auto. Od známých jsem slyšel, že s ním nemusím jezdit na opravy pouze do autorizovaného servisu?


Dle blokové vyjímky - nařízení Komise EU č. 461/2010 ze dne 27.května 2010 může zákazník sám rozhodovat, kde kde bude své vozidlo opravovat a nechávat provádět údržbu a tím ovlivnit náklady na údržbu svého vozidla. Vyjímku tvoří vozidla, která jsou v majetku leasingových společností, kde proces oprav může být upraven leasingovou smlouvou pod.


Můžeme využívat služeb nezávislého autoservisu i pro záruční opravy ?


Odpověď musíme rozdělit do dvou rovin. Pokud na vozidle vznikne jakákoliv vada způsobená procesem výroby vozidla, vadným nebo nefunkčním dílem, opravu lze provést výhradně v autorizovaném servisu jménem výrobce vozidla na jeho náklady.


Pokud se jedná o pravidelnou údržbu, výměnu dílů, které podléhají opotřebení, např. brzdové desky, kotouče apod., je možné ji provádět i v neautorizovaném servisu.